Logo 2todrive

2toDrive is begonnen als experiment in 2011 met als doel het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren
omlaag te brengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij 20% van de ernstige verkeersongevallen jongeren
betrokken zijn, terwijl deze groep maar een relatief klein deel is van alle weggebruikers.

Definitief
Doordat het 5 jaar durende 2toDrive experiment als zeer geslaagd wordt gezien, is 2toDrive vanaf 15 maart
2018 een definitieve wet geworden.

In het kort
Wat houdt 2toDrive nu precies in. Hieronder wordt het in kort uitgelegd.
  Theorieexamen doen vanaf je 16e.
  Praktijklessen gaan volgen vanaf het moment dat je 16,5 jaar bent, dit is ook het moment dat je
        begeleiderspas(sen) kunt aanvragen.
  Praktijkexamen doen vanaf het moment dat je 17 bent.
  Wanneer je je praktijkexamen hebt gehaald mag je tot je 18e verjaardag onder begeleiding van je coach(es) de weg op.
  Vanaf je 18e verjaardag mag je zonder begeleiding de weg op.

Coach
Door tot je 18e onder begeleiding van coach(es) aan het verkeer deel te nemen doe je meer rijervaring op
in een relatief veilige omgeving. Wel zal je coach aan een aantal voorwaarden moeten voldoen welke hieronder staan:

  Minimaal 27 jaar oud zijn.
  5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands autorijbewijs.
  Ingeschreven staan in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP).
  mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.
  mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
  mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de
       rijvaardigheid of rijgeschiktheid.
  mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden.
  moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Wanneer de coach voldoet aan aan deze eisen zal er normaal gesproken een begeleiderspas verstrekt worden.